Ježíš Kristus
  • images/produkty/93025015/big_93025015-back.jpg
  • Ježíš Kristus

Ježíš Kristus

898 Kč
Kód položky: 93025015

Ježíš Kristus známý také jako Ježíš Nazaretský.

Ježíš veřejně působil asi od roku 28 jako potulný kazatel v oblasti dnešního Izraele a západního břehu Jordánu. Obsahem jeho hlásání byl brzký příchod Božího království a výzva k pokání. Od data Ježíšova narození je tradičně odvozován dnes používaný křesťanský letopočet.

Evangelia označují Ježíše jako syna Josefova a Mariina. Josef byl tesařem. Vyprávění o útěku Ježíšovy rodiny do Egypta před záští krále Heroda Velikého navazuje na pobyt izraelského národa v Egyptě. Podle Matoušova evangelia se Ježíš narodil v judském městečku Betlémě a vyrůstal v galilejském Nazaretě. Ježíš Kristus je křesťany považován za Božího Syna, který se vtělil, stal se člověkem a žil mezi lidmi, nakonec byl zabit (ukřižován) a po třech dnech vstal z mrtvých, byl vzkříšen a tato zázračná událost přináší všem jeho následovníkům spásu. Jeho život a působení je středem křesťanské víry. Křesťané ho považují za zakladatele křesťanské víry. Pro křesťany je Ježíš Kristus očekávaným Mesiášem, Spasitelem, Bohem, který lidem přinesl spásu. Je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi, je vyvrcholením Božího zjevení.

Podle křesťanské tradice byl Ježíš Kristus i dokonalým člověkem, je vzorem pro jednání křesťana a základem jeho morálky. Jednání křesťana má odpovídat tomu, co Ježíš učil a jak jednal.

  • Materiál
  • Stříbro 999
  • Průměr
  • 25 mm
  • Hmotnost
  • 7 g
Rozměry (Délka x šířka x výška) 0 × 0 × 0 mm
Váha 0 g