Jiří z Poděbrad

Jiří z Poděbrad, český král v letech 1458-1471, přichází na svět 23. dubna roku 1420 v Poděbradech jako nemanželský syn Viktorina z Poděbrad.

Jako čtrnáctiletý se Jiří účastní slavné bitvy u Lipan (na straně vítězné panské jednoty), v roce 1438 se pak začíná aktivně účastnit politického života tehdejších českých zemí - nejprve patří k utrakvistické straně Hynce Ptáčka z Pirknštejna, po Hyncově smrti v roce 1444 se stane jejím vůdcem (tzv. poděbradská strana). V postavení zemského správce zůstává Jiří z Poděbrad i poté, co je českým králem zvolen v srpnu roku 1453 Ladislav Pohrobek.

Jiří slibuje, že přestoupí ke katolicismu, ale nepřestoupí, vystupuje programově jako král "dvojího lidu", tj. lidu husitského i katolického - opírá se přitom o tzv. kompaktáta, která považuje za základní zemský zákon. V roce 1466 je pak Jiří z Poděbrad papežem Pavlem II. prohlášený za sesazeného z českého trůnu - zároveň papež vyzve ke křížové výpravě do Čech. V průběhu války s Matyášem pak Jiří z Poděbrad 22. března roku 1471 v Praze umírá, jeho ostatky jsou uloženy v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

Ještě malá zmínka o zahraniční politice českého krále Jiřího z Poděbrad - do dějin se nejvíce zapisuje svojí snahou o vytvoření všeobecné mírové unie v letech 1463-64, spolku evropských křesťanských politiků, kteří mají své spory řešit nikoliv válečnou, ale mírovou, diplomatickou cestou.

Tyto snahy se ale, přestože je Jiří vynikající diplomat a rozený politik, míjí účinkem.

Jiří z Poděbrad, český král v letech 1458-1471, přichází na svět 23. dubna roku 1420 v Poděbradech jako nemanželský syn Viktorina z Poděbrad. Jako čtrnáctiletý se Jiří účastní slavné bitvy u Lipan (na straně vítězné panské jednoty), v roce 1438 se pak začíná aktivně účastnit politického života tehdejších českých zemí - nejprve patří k utrakvistické straně Hynce Ptáčka z Pirknštejna, po Hyncově smrti v roce 1444 se stane jejím vůdcem (tzv. poděbradská strana). V postavení zemského správce zůstává Jiří z Poděbrad i poté, co je českým králem zvolen v srpnu roku 1453 Ladislav Pohrobek. Jiří slibuje, že přestoupí ke katolicismu, ale nepřestoupí, vystupuje programově jako král "dvojího lidu", tj. lidu husitského i katolického - opírá se přitom o tzv. kompaktáta, která považuje za základní zemský zákon. V roce 1466 je pak Jiří z Poděbrad papežem Pavlem II. prohlášený za sesazeného z českého trůnu - zároveň papež vyzve ke křížové výpravě do Čech. V průběhu války s Matyášem pak Jiří z Poděbrad 22. března roku 1471 v Praze umírá, jeho ostatky jsou uloženy v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Ještě malá zmínka o zahraniční politice českého krále Jiřího z Poděbrad - do dějin se nejvíce zapisuje svojí snahou o vytvoření všeobecné mírové unie v letech 1463-64, spolku evropských křesťanských politiků, kteří mají své spory řešit nikoliv válečnou, ale mírovou, diplomatickou cestou. Tyto snahy se ale, přestože je Jiří vynikající diplomat a rozený politik, míjí účinkem.

Jiří z Poděbrad
Kód položky 93020002
730 Kč