Svatý Václav se narodil kolem roku 907 ve Stochově u Libušína.

Byl nejstarším synem přemyslovského knížete Vratislava I. a jeho manželky Drahomíry z rodu polabských Stodoranů, vnukem Bořivoje a Ludmily. Ludmila jej naučila křesťanským zásadám, ctnostem, základům moudrosti i rozvaze. Václav dospěl v panovníka, který ochránil český národ před podmaněním nepřáteli, usiloval o mravní i kulturní povznesení Čech a dal důkaz naší rovnocennosti s ostatními zeměmi Evropy. Mezi jeho významné ctnosti patřila silná vůle, hluboká zbožnost a mírumilovnost. Svým příkladem vedl lid z vlivů pohanství ke křesťanskému životu.

Byl zavražděn ve Staré Boleslavi 28. září pravděpodobně roku 935. Stal se hlavním patronem naší země.

Svatý Václav
Kód položky 93020001
730 Kč