28. června 1914, Gavrilo Princip v Sarajevu zastřelil arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este.

Atentát na Františka Ferdinanda d'Este následně spustil rychlý sled událostí vedoucích k vypuknutí světové války. Za datum zahájení této války je považován 28.červenec 1914, kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. Válka trvala do 11.11.1918 a zakončena byla podepsáním příměří mezi německou generalitou ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk francouzského maršála Foche v Compiègne. Formálním zakončením války byly Pařížské předměstské smlouvy v roce 1919.

Tato válka byla svým rozsahem do té doby největším válečným konfliktem, který se dotknul pěti světových kontinentů a kterého se aktivně zúčastnilo 28 států.

15 420 Kč
Kód položky 93125040

Gaudeamus Igitur (doslova "radujme se tedy", původní název De brevitate vitae - o krátkosti života) je neoficiální studentská hymna.

Často se zpívá při různých akademických příležitostech. Původně šlo o píseň, která ironicky oslavuje radosti studentského života. Přitom je zpívána na velmi vážnou a vznešenou melodii. Melodie vznikla ve třináctém století, patrně v prostředí Boloňské univerzity. Text je v latině s některými germanismy a je vagantského původu. Definitivní verzi vytvořil ale až německý student teologie Christian Wilhelm Kindleben a publikoval jej v roce 1781.

25 610 Kč
Kód položky 93130003

Vstup ČR do EU - 1. května 2004 se Česká republika stala plnoprávným členem Evropské unie.

898 Kč
Kód položky 93025002

Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968. Okupace trvala 35 let.

898 Kč
Kód položky 93025005

Hebrejský název בְּרֵאשִׁית‎‎ („na počátku“) vychází z úvodních slov: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“

Název Genesis (řecky γένεσις genesis „zrod“, „vznik“) se poprvé objevuje v řeckém starozákonním překladu, zvaném Septuaginta, a označuje obsah knihy, neboť vypráví o vzniku světa a o počátcích lidstva a zaslíbeného národa, Izraele. Jako 1. kniha Mojžíšova se kniha Genesis označuje kvůli autoru knihy, za něhož je tradičně považován Mojžíš.

898 Kč
Kód položky 93025014

RMS Titanic byl zaoceánský parník třídy Olympic patřící společnosti White Star Line.

Ve své době šlo o největší osobní parník světa. Byl určen pro převoz cestujících a pošty mezi Evropou a Severní Amerikou. Na této trase měl konkurovat podobným parníkům společnosti Cunard Line – Mauretanii a Lusitanii. Kapacita lodi dovolovala převážet 2 453 až 2 603 cestujících a omezený počet kočárů nebo automobilů. O provoz lodě a o pohodlí cestujících se staralo 885 až 899 členů posádky. Titanic však ztroskotal již během své první plavby. 14. dubna 1912 v 23:40 se parník srazil s ledovcem. Po necelých třech hodinách, nad ránem 15. dubna v 02:20, klesl ke dnu. Zahynulo kolem 1 500 cestujících a členů posádky.

Příčinou vysokého počtu obětí byl zejména nedostatek záchranných člunů a špatná organizace záchranných prací.

898 Kč
Kód položky 93025016

Po bitvě Napoleon napsal: „Vojáci, postačí, když řeknete: Bojoval jsem u Slavkova, aby každý řekl: Hle, hrdina!“.

Dne 2. prosince 1805 se na návrších a v údolích východně od Brna odehrála jedna z významných událostí evropských dějin 19. století a zároveň jeden z nejproslulejších střetů napoleonských válek – bitva u Slavkova. Francouzský císař Napoleon Bonaparte se po této bitvě stal definitivně nejmocnějším mužem Evropy a vzpomínka na slavkovské bojiště pro něj byla až do konce života symbolem absolutního triumfu.

898 Kč
Kód položky 93025017

Lindbergh získal obrovskou celosvětovou popularitu jako první člověk, který sám nonstop letem překonal Atlantik.

Se svým jednomotorovým strojem Spirit of St. Louis vzlétl z Rooseveltova letiště na Long Islandu 20. května 1927 a za 33,5 hodin přistál v Paříži (jeho vnuk Erik Lindbergh zopakoval tento let o 75 let později v roce 2002 v čase 17 hodin a 17 minut). Francouzský prezident Lindberghovi udělil Řád čestné legie. Při zpáteční cestě do Spojených států jej doprovázela celá flotila válečných lodí a letadel až do Washingtonu, kde převzal od prezidenta Calvina Collidge vyznamenání Distinguished Flying Cross. Lindbergh svým letem také vyhrál Orteigovu cenu – 25 000 dolarů – vypsanou v roce 1919. Dne 13. června 1927 se v New Yorku na 5. Avenue konala bombastická přehlídka na Lindberghovu počest.

Význam jeho letu pro veřejnost byl tak velký, že Lindberghův názor sloužil jako všeobecně uznávaný ve vývoji letectví až do jeho smrti.

898 Kč
Kód položky 93025022

Medaile k příležitosti narození dítěte je vhodným dárkem do kolébky novorozence, či jako vzácný dárek pro novopečené rodiče.

898 Kč
Kód položky 93025036

28. června 1914, Gavrilo Princip v Sarajevu zastřelil arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este.

Atentát na Františka Ferdinanda d'Este následně spustil rychlý sled událostí vedoucích k vypuknutí světové války. Za datum zahájení této války je považován 28.červenec 1914, kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. Válka trvala do 11.11.1918 a zakončena byla podepsáním příměří mezi německou generalitou ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk francouzského maršála Foche v Compiègne. Formálním zakončením války byly Pařížské předměstské smlouvy v roce 1919.

Tato válka byla svým rozsahem do té doby největším válečným konfliktem, který se dotknul pěti světových kontinentů a kterého se aktivně zúčastnilo 28 států.

898 Kč
Kód položky 93025039

Gaudeamus Igitur (doslova "radujme se tedy", původní název De brevitate vitae - o krátkosti života) je neoficiální studentská hymna.

Často se zpívá při různých akademických příležitostech. Původně šlo o píseň, která ironicky oslavuje radosti studentského života. Přitom je zpívána na velmi vážnou a vznešenou melodii. Melodie vznikla ve třináctém století, patrně v prostředí Boloňské univerzity. Text je v latině s některými germanismy a je vagantského původu. Definitivní verzi vytvořil ale až německý student teologie Christian Wilhelm Kindleben a publikoval jej v roce 1781.

1 255 Kč
Kód položky 93030003

Medaile k příležitosti narození dítěte je vhodným dárkem do kolébky novorozence, či jako vzácný dárek pro novopečené rodiče.

7 120 Kč
Kód položky 93118002

Gaudeamus Igitur (doslova "radujme se tedy", původní název De brevitate vitae - o krátkosti života) je neoficiální studentská hymna.

Často se zpívá při různých akademických příležitostech. Původně šlo o píseň, která ironicky oslavuje radosti studentského života. Přitom je zpívána na velmi vážnou a vznešenou melodii. Melodie vznikla ve třináctém století, patrně v prostředí Boloňské univerzity. Text je v latině s některými germanismy a je vagantského původu. Definitivní verzi vytvořil ale až německý student teologie Christian Wilhelm Kindleben a publikoval jej v roce 1781.

7 120 Kč
Kód položky 93118004

Hebrejský název בְּרֵאשִׁית‎‎ („na počátku“) vychází z úvodních slov: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi".

Název Genesis (řecky γένεσις genesis „zrod“, „vznik“) se poprvé objevuje v řeckém starozákonním překladu, zvaném Septuaginta, a označuje obsah knihy, neboť vypráví o vzniku světa a o počátcích lidstva a zaslíbeného národa, Izraele. Jako 1. kniha Mojžíšova se kniha Genesis označuje kvůli autoru knihy, za něhož je tradičně považován Mojžíš.

7 580 Kč
Kód položky 93119001

Uzavření židovské svatby předchází sepsání svatební smlouvy, jejím podepsáním muž stvrzuje, že se ke své ženě bude chovat s úctou a nenechá ji bez prostředků. Vlastní svatební obřad se většinou koná v úterý.

Snoubenci jsou oddáni pod baldachýnem „chupou“, který symbolizuje budoucí domov manželů. Součástí svatebního obřadu jsou rabínská požehnání, pití vína z jednoho poháru ženichem a nevěstou, navlečení prstenu nevěstě na ukazováček pravé ruky a předčítání svatební smlouvy. Na závěr obřadu ženich rozbije skleněný pohár, což svatebčané doprovázejí zvoláním „Mazl tov!“ tedy „Hodně štěstí“.

8 270 Kč
Kód položky 93120009

Bar micva (hebrejsky: בר מצוה‎‎, doslova „syn přikázání“), je židovský náboženský obřad, během kterého se ze židovského chlapce stává nábožensky dospělý muž, který na sebe přijímá odpovědnost za dodržování micvot – přikázání.

Může být součástí minjanu, (kvórum 10 osob /v ortodoxních kongregacích pouze mužů/ potřebných k modlitbě). Mimo to je teoreticky dost starý, aby se mohl dle židovského práva oženit. Symbolickému přijetí mezi dospělé předchází nejméně jednoleté studium, při němž se hoch učí hebrejsky, studuje Tanach a učí se náboženským povinnostem dospělých. Zvykem je, že v nejbližším šabat po chlapcových 13. narozeninách se koná obřad v synagoze. Chlapec je poprvé vyvolán k Tóře, aby z ní přečetl příslušný týdenní oddíl (parašu), popřípadě také pasáž z prorockých knih (tzv. haftaru), poprvé v životě se halí do modlitebního šálu talitu, od tohoto dne může používat modlitební řemínky tefilin. Po ukončení bohoslužby rodina pořádá na chlapcovu počest hostinu a chlapec dostává dary, mezi něž patří právě tefilin.

8 270 Kč
Kód položky 93120010

Vstup ČR do EU - 1. května 2004 se Česká republika stala plnoprávným členem Evropské unie.

15 420 Kč
Kód položky 93125002

Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968. Okupace trvala 35 let.

15 420 Kč
Kód položky 93125005

Hebrejský název בְּרֵאשִׁית‎‎ („na počátku“) vychází z úvodních slov: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi".

Název Genesis (řecky γένεσις genesis „zrod“, „vznik“) se poprvé objevuje v řeckém starozákonním překladu, zvaném Septuaginta, a označuje obsah knihy, neboť vypráví o vzniku světa a o počátcích lidstva a zaslíbeného národa, Izraele. Jako 1. kniha Mojžíšova se kniha Genesis označuje kvůli autoru knihy, za něhož je tradičně považován Mojžíš.

15 420 Kč
Kód položky 93125013

Lindbergh získal obrovskou celosvětovou popularitu jako první člověk, který sám nonstop letem překonal Atlantik.

Se svým jednomotorovým strojem Spirit of St. Louis vzlétl z Rooseveltova letiště na Long Islandu 20. května 1927 a za 33,5 hodin přistál v Paříži (jeho vnuk Erik Lindbergh zopakoval tento let o 75 let později v roce 2002 v čase 17 hodin a 17 minut). Francouzský prezident Lindberghovi udělil Řád čestné legie. Při zpáteční cestě do Spojených států jej doprovázela celá flotila válečných lodí a letadel až do Washingtonu, kde převzal od prezidenta Calvina Collidge vyznamenání Distinguished Flying Cross. Lindbergh svým letem také vyhrál Orteigovu cenu – 25 000 dolarů – vypsanou v roce 1919. Dne 13. června 1927 se v New Yorku na 5. Avenue konala bombastická přehlídka na Lindberghovu počest.

Význam jeho letu pro veřejnost byl tak velký, že Lindberghův názor sloužil jako všeobecně uznávaný ve vývoji letectví až do jeho smrti.

15 420 Kč
Kód položky 93125015

Po bitvě Napoleon napsal: „Vojáci, postačí, když řeknete: Bojoval jsem u Slavkova, aby každý řekl: Hle, hrdina!“.

Dne 2. prosince 1805 se na návrších a v údolích východně od Brna odehrála jedna z významných událostí evropských dějin 19. století a zároveň jeden z nejproslulejších střetů napoleonských válek – bitva u Slavkova. Francouzský císař Napoleon Bonaparte se po této bitvě stal definitivně nejmocnějším mužem Evropy a vzpomínka na slavkovské bojiště pro něj byla až do konce života symbolem absolutního triumfu.

15 420 Kč
Kód položky 93125016

Roku 1895 se v Mladé Boleslavi sešli dva Václavové – Václav Klement, knihkupec a výborný organizátor a Václav Laurin skromný, ale skvělý technik.

Když počátkem prosince 1895 začali vyrábět a opravovat bicykly, vstoupila do světa firma „ Laurin a Klement“, na jejíž tradici navazuje mladoboleslavská automobilka. V roce 1905 vyrobili Laurin a Klement svůj první automobil značky Voituretta, který byl prvním vyslancem umu a dovednosti českých rukou ve světě. Už více než sto let pokračuje tato tradice. Odkaz zakladatelů firmy dnes šíří na silnicích všech světadílů automobily značky Škoda.

15 420 Kč
Kód položky 93125017

Dekret kutnohorský je listina omezující vliv cizinců na pražské univerzitě vydaná 18. ledna 1409 za vlády Václava IV., na jejím vzniku se podílel především Jan Hus, Jeroným Pražský a Jan z Jesenice.

Podle dekretu obdržel český národ na univerzitě tři hlasy, ostatní národy jeden. „Národy“ na středověkých univerzitách byly spolky sdružující studenty a eventuálně profesory podle země jejich původu. Dekret se týkal pouze třífakultního učení, ne právnické univerzity.

15 420 Kč
Kód položky 93125026

Medaile k příležitosti narození dítěte je vhodným dárkem do kolébky novorozence, či jako vzácný dárek pro novopečené rodiče.

15 420 Kč
Kód položky 93125036

Hebrejský název בְּרֵאשִׁית‎‎ („na počátku“) vychází z úvodních slov: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi".

Název Genesis (řecky γένεσις genesis „zrod“, „vznik“) se poprvé objevuje v řeckém starozákonním překladu, zvaném Septuaginta, a označuje obsah knihy, neboť vypráví o vzniku světa a o počátcích lidstva a zaslíbeného národa, Izraele. Jako 1. kniha Mojžíšova se kniha Genesis označuje kvůli autoru knihy, za něhož je tradičně považován Mojžíš.

675 Kč
Kód položky 93019001

Uzavření židovské svatby předchází sepsání svatební smlouvy, jejím podepsáním muž stvrzuje, že se ke své ženě bude chovat s úctou a nenechá ji bez prostředků. Vlastní svatební obřad se většinou koná v úterý.

Snoubenci jsou oddáni pod baldachýnem „chupou“, který symbolizuje budoucí domov manželů. Součástí svatebního obřadu jsou rabínská požehnání, pití vína z jednoho poháru ženichem a nevěstou, navlečení prstenu nevěstě na ukazováček pravé ruky a předčítání svatební smlouvy. Na závěr obřadu ženich rozbije skleněný pohár, což svatebčané doprovázejí zvoláním „Mazl tov!“ tedy „Hodně štěstí“.

730 Kč
Kód položky 93020010

Bar micva (hebrejsky: בר מצוה‎‎, doslova „syn přikázání“), je židovský náboženský obřad, během kterého se ze židovského chlapce stává nábožensky dospělý muž, který na sebe přijímá odpovědnost za dodržování micvot – přikázání.

Může být součástí minjanu, (kvórum 10 osob /v ortodoxních kongregacích pouze mužů/ potřebných k modlitbě). Mimo to je teoreticky dost starý, aby se mohl dle židovského práva oženit. Symbolickému přijetí mezi dospělé předchází nejméně jednoleté studium, při němž se hoch učí hebrejsky, studuje Tanach a učí se náboženským povinnostem dospělých. Zvykem je, že v nejbližším šabat po chlapcových 13. narozeninách se koná obřad v synagoze. Chlapec je poprvé vyvolán k Tóře, aby z ní přečetl příslušný týdenní oddíl (parašu), popřípadě také pasáž z prorockých knih (tzv. haftaru), poprvé v životě se halí do modlitebního šálu talitu, od tohoto dne může používat modlitební řemínky tefilin. Po ukončení bohoslužby rodina pořádá na chlapcovu počest hostinu a chlapec dostává dary, mezi něž patří právě tefilin.

730 Kč
Kód položky 93020011

Medaile k příležitosti narození dítěte je vhodným dárkem do kolébky novorozence, či jako vzácný dárek pro novopečené rodiče.

650 Kč
Kód položky 93018002

Gaudeamus Igitur (doslova "radujme se tedy", původní název De brevitate vitae - o krátkosti života) je neoficiální studentská hymna.

Často se zpívá při různých akademických příležitostech. Původně šlo o píseň, která ironicky oslavuje radosti studentského života. Přitom je zpívána na velmi vážnou a vznešenou melodii. Melodie vznikla ve třináctém století, patrně v prostředí Boloňské univerzity. Text je v latině s některými germanismy a je vagantského původu. Definitivní verzi vytvořil ale až německý student teologie Christian Wilhelm Kindleben a publikoval jej v roce 1781.

650 Kč
Kód položky 93018003

Roku 1895 se v Mladé Boleslavi sešli dva Václavové – Václav Klement, knihkupec a výborný organizátor a Václav Laurin skromný, ale skvělý technik.

Když počátkem prosince 1895 začali vyrábět a opravovat bicykly, vstoupila do světa firma „ Laurin a Klement“, na jejíž tradici navazuje mladoboleslavská automobilka. V roce 1905 vyrobili Laurin a Klement svůj první automobil značky Voituretta, který byl prvním vyslancem umu a dovednosti českých rukou ve světě. Už více než sto let pokračuje tato tradice. Odkaz zakladatelů firmy dnes šíří na silnicích všech světadílů automobily značky Škoda.

898 Kč
Kód položky 93025018